Quiz on
DETERMİNERS (a / an / the / -)


Boşlukları uygun tanımlayıcıyla tamamlayın: