Quiz on
COMPARATIVES - 1 (Sıfatların "daha..." yapısı)


Complete the comparative sentences below: (Aşağıdaki kıyaslama cümlelerini uygun sıfat ve kelimelerle tamamlayın.)